2007 06 18 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4674 - KKR / STEFANO PESSINA / ALLIANCE BOOTS) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)