Concluziile avocatului general Bot prezentate la data de10 aprilie 2008. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Federale Germania. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Măsuri cu efect echivalent unei restricții cantitative - Protecția sănătății publice - Justificare - Farmacii - Livrarea produselor farmaceutice direct către spitale - Proximitatea spitalului vizat. # Cauza C-141/07. TITJUR Comisia/Germania