Lieta C-426/06: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2007. gada 21. septembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika