Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve ( 2013. november 20. ) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg