Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsberetning om lige muligheder for kvinder og mænd i den Europæiske Union 2001