Lista porturilor din statele membre ale UE unde sunt permise operațiunile de debarcare și de transbordare a produselor pescărești și sunt accesibile serviciile portuare pentru navele de pescuit din țări terțe, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului