Υπόθεση Τ-112/01: Προσφυγή της Ursula Klug κατά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που ασκήθηκε στις 22 Μαΐου 2001