Sag T-112/01: Sag anlagt den 22. maj 2001 af Ursula Klug mod Rådet for Den Europæiske Union.