Oikaistaan tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö "kilpailukykyisen ja kestävän kasvun" alalla - Ehdotuspyynnön tunnus Growth 1999 (EYVL C 72, 16.3.1999)