Kommissionens förordning (EG) nr 778/2000 av den 14 april 2000 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den sjunde enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999