Verordening (EG) nr. 778/2000 van de Commissie van 14 april 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 7e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving