Kommissionens förordning (EG) nr 1614/2002 av den 6 september 2002 om anpassning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen och ändring av förordningarna (EG) nr 2700/98, (EG) nr 2701/98 och (EG) nr 2702/98