Verordening (EG) nr. 1614/2002 van de Commissie van 6 september 2002 tot aanpassing van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad aan de economische en technische ontwikkelingen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2700/98, (EG) nr. 2701/98 en (EG) nr. 2702/98