Komisijas Regula (EK) Nr. 1614/2002 (2002. gada 6. septembris), ar ko Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 pielāgo ekonomikas un tehnikas sasniegumiem un groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2700/98, (EK) Nr. 2701/98 un (EK) Nr. 2702/98