Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2002 af 6. september 2002 om tilpasning af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 til den økonomiske og tekniske udvikling og ændring af forordning (EF) nr. 2700/98, (EF) nr. 2701/98 og (EF) nr. 2702/98