Skriftlig forespørgsel E-010929/11 Roberta Angelilli (PPE) til Kommissionen. Skolefrafald blandt handicappede børn og unge