Zaak C-517/19 P: Hogere voorziening, op 8 juli 2019 door Maria Alvarez y Bejarano e.a ingesteld tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 april 2019 in gevoegde zaken T-516/16 en T-536/16, Alvarez y Bejarano e.a./Commissie