ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1325/03 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Υπερδνειστερίας περιοχής από την Ουκρανία και τη Ρωσία μέσω της απομόνωσης με την βοήθεια της ΕΕ και των ΗΠΑ.