Kommissionens förordning (EG) nr 936/2003 av den 28 maj 2003 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidraget för export av korn till vissa tredjeländer