Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2003 af 28. maj 2003 om åbning af en licitation over restitutionen ved udførsel af byg til visse tredjelande