Zadeva T-376/15: Tožba, vložena 28. aprila 2016 – KK/EASME