Cauza T-376/15: Acțiune introdusă la 28 aprilie 2016 – KK/EASME