SKRIFTLIG FRÅGA E-3679/00 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) till kommissionen. Stöd till export av överskott av mjölkprodukter.