SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3679/00 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Steun voor de uitvoer van melkoverschotten.