KIRJALLINEN KYSYMYS E-3679/00 esittäjä(t): Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) komissiolle. Maitotuotteiden ylijäämätuotannolle maksettavat vientituet.