SKRIFTLIG FRÅGA E-1226/01 från Patricia McKenna (Verts/ALE) till kommissionen. Konstruktion av ett reningsverk i ett Natura 2000-område i Ferrol.