KIRJALLINEN KYSYMYS E-1226/01 esittäjä(t): Patricia McKenna (Verts/ALE) komissiolle. Jätevesipuhdistamon rakentaminen Ferroliin Natura 2000 -alueelle.