SKRIFTLIG FRÅGA P-2643/02 från Benedetto Della Vedova (NI) till kommissionen. Representativiteten hos Europeiska fackliga samorganisationen och dess medlemsorganisationer.