Kommissionens förordning (EG) nr 2187/2002 av den 9 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker