Verordening (EG) nr. 2187/2002 van de Commissie van 9 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit