ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2309/03 υποβολή: José Ribeiro e Castro (UEN) προς την Επιτροπή. Έκσταση — Ολλανδία.