Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta (1488/92)