Vyhlásenie Komisie sprevádzajúce vykonávacie nariadenie Komisie o zhromažďovaní a spoločnom využívaní štatistických údajov o používateľoch a spätnej väzby od používateľov o službách jednotnej digitálnej brány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 2020/C 250/05