Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li takkumpanja r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġbir u l-kondiviżjoni tal-istatistika u l-feedback mingħand l-utenti dwar is-servizzi tal-gateway diġitali unika skont ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2020/C 250/05