Komisijas paziņojums, kas pievienots Komisijas Īstenošanas regulai par lietotāju statistikas datu un atsauksmju par vienotās digitālās vārtejas pakalpojumiem vākšanu un kopīgu izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1724 2020/C 250/05