Komisijos pareiškimas, pridedamas prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl naudotojų statistinių duomenų ir grįžtamosios informacijos apie paslaugų teikimą naudojantis bendraisiais skaitmeniniais vartais rinkimo ir keitimosi jais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1724 2020/C 250/05