Izjava Komisije priložena Provedbenoj uredbi Komisije o prikupljanju i dijeljenju statističkih podataka o korisnicima i njihovih povratnih informacija o uslugama jedinstvenog digitalnog pristupnika u skladu s Uredbom (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća 2020/C 250/05