Декларация на Комисията, придружаваща Регламент за изпълнение на Комисията относно събирането и споделянето на статистически данни за потребителите и обратна информация от потребителите относно предлаганите от единната цифрова платформа услуги в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета 2020/C 250/05