KIRJALLINEN KYSYMYS P-3559/00 esittäjä(t): Luciana Sbarbati (ELDR) komissiolle. Tutkintojen tunnustamista koskevien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen.