Kommissionens förordning (EG) nr 754/2002 av den 2 maj 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker