SKRIFTLIG FRÅGA E-1677/02 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Lista över terroristorganisationer.