Regulamentul (UE) 2020/455 al Consiliului din 26 martie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1838 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în apele Mării Baltice și în alte ape, și a Regulamentului (UE) 2020/123 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit pentru anul 2020 în apele Uniunii și în apele din afara acesteia