Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/1541 af 13. oktober 2020 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2020)