ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0243/03 υποβολή: Nirj Deva (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Οδικό έργο Westlands-St Austins στην Κένυα.