Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2404 — Elkem/Sapa) (Voor de EER relevante tekst)