Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))