Kommissionens förordning (EG) nr 1736/2000 av den 3 augusti 2000 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000