Kommissionens forordning (EF) nr. 1736/2000 af 3. august 2000 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation