SKRIFTLIG FRÅGA E-2231/02 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Bestämmelser för beviljande och indragning av statligt stöd för i synnerhet Mecklenburger Metallguss.