Cauza T-115/18: Hotărârea Tribunalului din 6 decembrie 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale KINDERPRAMS – Mărcile naționale figurative anterioare Kinder – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Identitatea sau similitudinea produselor și serviciilor – Similitudinea semnelor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]